EK-2

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

1. Genel:

Tanıtım ve reklam hizmeti veren internet sitemiz, yaptığı işin doğası gereği kişisel ve kurumsal veriler toplayabilir. Aşağıda, bunların  nasıl ve ne şekilde toplandığı, korunduğu belirtilecektir. 

İnternet sitemizdeki bazı form ve anketlerin doldurulmasıyla  elde edilen;  üye, kullanıcı ve firmaların kendilerine ait,  isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta gibi bir takım veriler,  yapılan işin gereği internet sitemizce toplanır. Bu bilgilerin eklenmesi ve uygulamasında kullanıcıya düşen yükümlükler EK-1 Kullanım Koşulları’nda açıklanmıştır.

İnternet sitemiz bazen üyelerine kampanya bilgileri ve yeni hizmetler hakkında bilgiler, teklifler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusundaki isteğini kendisine ulaşan elektronik posta kanalıyla  bize ulaştırabilir. Olumsuz bir istek  beyanı sonucu üyemize artık bu tip iletiler gönderilmez.

Üyelerimiz tarafından bize online ya da elden iletilen her türlü bilgi, fotoğraf ve dokümanlar, üyelerimiz ile yaptığımız EK-1 "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenmiş amaç ve kapsamlar dışında kesinlikle üçüncü kişilere açıklanmaz ve verilmez.

Gerek sistemle ilgili, gerekse  verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların tanımlanması ve uyuşmazlıkların hızlı çözülmesi için sitemiz, üyelerinin IP adresini kaydetmektedir. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve demografik istatistik amaçlarıyla da kullanılabilir.

İnternet sitemiz tarafından toplanan veriler; kullanıcıyla temas kurmak, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

İnternet sitemiz, EK-1 de kullanım çerçevesini çizdiği gizli bilgileri saklı tutmayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve bunu sürdürmeyi;  bu nitelikteki bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanında dolaşmasını, yetkisiz kullanımını ve ifşasını önlemek için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu konuda gerekli özeni göstermeyi samimiyetle taahhüt etmektedir.

2. Tahsilat Güvenliği

 İnternet sitemiz üyelerinden online tahsilat yapmamaktadır. Fakat yine de SSL güvenlik sertifikasyonu temin ederek güvenli siteler sınıfına dahil olmuştur.

3. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri:

İnternet sitemiz,   başka sitelere link verebilir. İnternet sitemiz, bu linkler yoluyla erişilen sitelerin gizlilik ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İnternet sitemizde yayınlanan reklamlar, reklam ve tanıtım hizmeti veren diğer  iş ortaklarımız aracılığı ile de dağıtılabilir. Bu sözleşmedeki Gizlilik Politikaları, yalnızca internet sitemizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf internet sitelerini kapsamaz ve bağlamaz. 

4. İstisnai Haller:

Aşağıdaki sınırlı hallerde internet sitemiz, bu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir:

   a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili devlet organları tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarıyla gelen zorunluluklara uymak,

   b. İnternet sitemizin kullanıcılarla kabul ettiği EK-1 Üyelik Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak,

   c. Yetkili idari ve adli yargı organı tarafından - usulüne göre- yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın bir parçası olarak kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

   d. Kullanıcı ve/veya firmaların hak veya güvenliklerini korumak maksadıyla bilgi vermenin gerekli olduğu halleridir. 

5. E-Posta Güvenliği:

İnternet sitemize herhangi bir maksatla göndereceğiniz e-postalarda, metin kutusuna veya görünebilen bir alana, asla kredi kartı numaranız, şifreleriniz vb. gizlilik gerektiren veriler yazmayınız. E-postalardaki bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Aksi durumda sitemiz, bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

6. Tarayıcı Çerezleri:

İnternet sitemiz, kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri   Çerez (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahse konu kavram, teknik bir iletişim dosyasıdır ve ana bellekte saklanmak üzere sitenin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyasını anlatır. Bu dosya,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiği, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldığı gibi istatistiksel  verileri sağlar ve zararsız amaçlara hizmet eder.  Kullanıcılar dilerse bunun  gelmemesi veya gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilir.

7. Yayın ve Değişiklik:

İnternet sitemiz, bu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara e-posta göndermek veya sitede yayınlamak yollarıyla değiştirebilir. hükümler değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlük kazanır.